تلفن های تماس : ۸-۸۸۲۰۰۱۵۶-۰۲۱

دورنگار : ۴۳۸۵۷۱۲۳-۰۲۱

موبایل : ۰۹۱۲۱۳۶۵۷۶۶

ایمیل واحد فروش : sale@pouriaci.com

ایمیل دبیرخانه : pci.group.co@gmail.com

ایمیل امور مشتریان : CRM@pouriaci.com