جهت دریافت کاتالوگ با فرم PDF بروی هریک کلیک فرموده و دانلود بفرمایید.

شایان ذکر می باشد جهت آشنایی بیشتر با پوریا کانتین بین الملل می توانید رزومه کامل مارا نیز در این صفحه مطالعه بفرمایید.

 

کاتالوگ ۱

کاتالوگ ۲

کاتالوگ ۳

رزومه کامل

رزومه خلاصه