افتخارات پوریا کانتین بین الملل

• نخستین و تنها ارائه کننده ضمانتنامه ۵ ساله بیمه کیفیت محصول بیمه ایران ما هستیم • نخستین و تنها ارائه کننده کارت گارانتی ۱۰ ساله ضمانت خدمات پس از فروش ما هستیم • نخستین و تنها ارائه کننده خدمات تحویل فوری محصولات استاندارد در ایران ما هستیم • نخستین و تنها ارائه کننده خدمات…