صنعت کانکس پوریا کانتین بین الملل

صنعت پیش ساخته صرفه جویی در وقت

خوشبختانه سرزمین کهن تاریخی ما این روزها در حال دوباره ساخته شدن است ؛ در هر سمت و سوئی که حرکت می کنیم کارگاهی احداث شده و کاری صورت می گیرد ، این سازندگی ها در سطوح شهر ها و روستاها به چشم می خورد. اما در مقابل این سازندگی ها تهدیدی هم در مقابل مردم خوب این سرزمین وجود دارد و آن عدم درک صحیح از مقوله ای به نام صرفه جویی در وقت می باشد . به راستی بودجه ای سنگین و مرتبط بااین همه کارگاههای احداث شده در سراسر کشور از چه منبعی باید تامین گردد ؟ باید توجه داشته باشیم که استفاده بهینه نمودن از منابع موجودمان خود به مفهوم در اختیار داشتن منبعی بزرگتر برای انجام سازندگی بیشتر است . در این بین و برای عملی شدن این هدف یعنی استفاده بهینه از دارائی هایمان وصرفه جویی در زمان صنعت پیش ساخته از قابلیت های فراوانی برخوردار می باشد . قابلیت هایی که توجه بدانها دارای اهمیت می باشد. زیرا در صنعت پیش ساخته هرگونه تجهیزی برای کارگاهها با سرعتی بالاتر از دیگر روشها انجام می گیرد . این صنعت دارای قابلیت هایی دیگر نیز می باشد . قابلیت هایی که در صورت انجام سفارشات مناسب می تواند تولید گردد . به مانند قابلیت طراحی و ساخت قطعات به صورت پیش ساخته . در این روش از تولید ، کارفرما به راحتی می تواند قطعات را از هم جدا نموده و با بهره گیری از امکاناتی ساده برای حمل ، کارگاه خود را به محل دلخواه خود انتقال دهد . در روش انتقال به صورت واحد های پیش ساخته آماده نیز سرعت در تجهیز کارگاه خود به مفهوم استفاده بهینه از منابع می باشد . از جمله بخشی از مزایای ذاتی موجود در صنعت پیش ساخته می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

* سرعت اجرای بالای آن

* سبک بودن آن

* مقاوم بودن در مقابل زلزله

* ایجاد سهولت در اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی مورد نیاز کارگاههای اجرائی

*امکان نصب و بهره برداری با استفاده از حداقل نیروی انسانی

* مورد بهره برداری قرار گرفتن در شرایط مختلف آب و هوائی

* مقاوم بودن در برابر رطوبت و پوسیدگی و خوردگی آن

* سازگاری بامحیط زیست

 

اگر به موارد یاد شده در بالا تناسب بودن تولیدات این صنعت را با استانداردهای جهانی نیز بیفزائیم ، متوجه خواهیم شد که کلیه عوامل مناسب برای انتخابی مناسب فراهم گردیده است . استفاده از انجام خدمات پیش ساخته به مفهوم صرفه جوئی در وقت و صرفه جوئی در هزینه ها می گردد . در نتیجه امکان انجام خدمات بیشتری از سرمایه ای موجود و بودجه ای محدود برای کلیه مجموعه های بهره بردار از این دانش را فراهم می سازد .
علاوه بر اینها صنعت پیش ساخته کشور و همچنین تولیدات اعم از کانکس، کانکس های اداری و مسکونی، کیوسک، سرویس های بهداشتی توالت و دستشویی و حمام، آشپزخانه های صحرایی آن در ارتباط با مدیریت بحران نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد . دقت داشته باشیم که ایران به عنوان کشوری در مدار حادث شدن زلزله تعریف می گردد . در صورت استفاده از تولیدات و محصولات پیش ساخته پوریا کانتین بین الملل در هر منطقه ای علاوه بر بهره مند شدن منطقه از خدمات عادی این گونه تولیدات به دلیل مقاومتـی که در ذات اینـگونه تولیدات در مقابل زلزله وجود دارد ، می توان از آنها در مدیریت بحران به مانند ایجاد فضاهای لازمه سکونتی، اداری، پزشکی، آموزشی و انبار داری و حتی در مدتی بعد از وقوع بحران طی سالیان متمادی استفاده نمود . این نگرش موجب می گردد تا استقرار اینگونه تولیدات پیش ساخته در هر منطقه ای در ردیف عوامل موثر در پیش گیری از وقایعی تلخ بعد از وقوع بحران در آن منطقه دیده شود . به عبارتی استفاده از قطعات پیش ساخته در هر منطقه ای در ردیف عوامل موثر در پیش گیری از وقایع تلخی بعد از وقوع بحران در آن منطقه دیده شود .
به عبارتی استفاده از قطعات پیش ساخته در مناطق مختلف هم نیازهای امروزین را در انجام کلیه طرح های عمرانی تامین می نماید و هم در صورت بروز یک حادثه و با نا هنجاری می تواند بحران ها را به فرصت هایی عمرانی تبدیل نماید و هم در صورت بروز یک حادثه و یا ناهنجاری می تواند بحران ها را به فرصت هایی برای جلوگیری از خساراتی عمیق تر و حتی جبران دردهای مادی و معنوی بعضی از آنها تبدیل نماید . امید است پیش ساخته به عنوان یک الگو صحیح اسکان سریع مورد توجه مسئولین محترم کشور واقع گردد .

جهت بررسی و آشنایی بیشتر با این صنعت می توانید با مطالعه مطالب مرتبط در بخش مقالات وب سایت پوریاکانتین بین الملل  آگاهی کامل یابید و یا از طریق کانال تلگرام ما به آدرس لینک https://t.me/pouriacantin  مراجعه نمایید .