کانکس اداری

کارخانجات پوریا کانتین بین الملل به عنوان تولیدکننده معتبر در صنعت خانه های پیش ساخته کانکس و کانتینر کشور انواع کانکس های اداری را با نقشه و پلان درخواستی خریداران محترم تولید نموده و جهت پروژه های مختلف آماده سازی می نماید .

در بخش محصولات می توانید تصاویر گوناگونی از کانکس های اداری را در بخش محصولات را بررسی فرموده و در صورت نیاز به کسب اطلاع از پلان و نقشه های کانکس های اداری موجود می توانید از بخش پلان استاندارد محصولات ملاحظه نمایید.