انواع کانتینر

انواع کانتینر ۲۰ یا ۴۰ فوت به ارتفاع های استاندارد معمولی و HQ بصورت تک یا چند جداره اجرا شده جهت انبارها ، کارگاه های ساختمانی ، نصب دستگاه حمل بار ، صنایع دریایی و کشتیرانی ، نصب ژنراتور و دیزل های صنعتی ، صنایع نظامی و دفاعی.