کانکس به طول ۱۰ متر

کانکس های ۳۰۰×۱۰۰۰ و۲۵۰×۱۰۰۰ سانتمیتر بصورت سالن ،چند اطاقه ودر صورت نیاز اجرای سرویس بهداشتی حمام،توالت و دستشویی و سرویس آشپزخانه بصورت ثابت وچرخدار اجراء شده جهت مراکز تفریحی و سایت های شرکت های پتروشیمی و نفتی و گازی ،پایگاه های سیار و مراکزخونگیری،پست های قرنطینه دامی،درمانگاه ها،رستوران،کتابخانه،پیمانکاران قطارهای سبز،سازمان های میراث فرهنگی ، ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی بصورت اداری و خوابگاهی و سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی ،سازمان میادین میوه و   تره بار.