کانکس به طول ۱۲ متر

کانکس های پوریا کانتین بین الملل به ابعاد ۳۰۰×۱۲۰۰ و ۲۵۰×۱۲۰۰ سانتیمتر بصورت ثابت و چرخدار،سالنی،دو اطاقه ،سه اطاقه با قابلیت اجرای سرویس های بهداشتی حمام،توالت و دستشویی و سرویس آشپزخانه اجراء شده جهت شرکت های ساختمانی و مهندسی و مجریان و پیمانکاران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی امداد جاده ای و سازمان های دولتی ،جنگلبانی ها ،تجهیز کارگاه ها و احداث نیروگاه ها و پست های انتقال نیرو ،شهرداری ها و سازمان های حمل و نقل و راهداری ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی ،ستاد حوادث غیر مترقبه و مراکز امداد و نجات جاده ای و پلیس راه ها، اورژانس و هلال احمر و بیمارستان صحرایی ،آب و فاضلاب ها و مجموعه شرکت های برق منطقه ای استانها و مرزبانی.