کانکس 10 متری دو اتاقه دارای دو درب داخلی و یک درب خارجی در پاگرد وسط