کانکس 12 متری دو اتاقه با درب داخلی ، دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه در اتاقها