کانکس 12 متری سالنی با یک درب خارجی، دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه اوپن