ساخت دیواره های کانکس و اسمبل کردن درب و پنجره ها

اسمبل کردن دیواره های طولی کانکس 3*12 متر با سیستم انحصاری دیواره ها و سقف از ساندویچ پانل با فوم تزریقی پلی یورتان درب و پنجره ها بصورت دو جداره مناسب جهت شرایط آب و هوایی گرم و سرد و حاره ای

سایر محصولات

توضیحات

اسمبل کردن دیواره های طولی کانکس 3*12 متر با سیستم انحصاری دیواره ها و سقف از ساندویچ پانل با فوم تزریقی پلی یورتان درب و پنجره ها بصورت دو جداره
مناسب جهت شرایط آب و هوایی گرم و سرد و حاره ای