مجتمع پیش ساخته اداری 3 طبقه

اجرای مجتمع پیش ساخته به مساحت تقریبی 650 متر مربع بصورت 3 طبقه
مشتمل بر 18 دستگاه کانکس 3*12 متر

سایر محصولات

توضیحات

اجرای مجتمع پیش ساخته به مساحت تقریبی 650 متر مربع بصورت 3 طبقه
مشتمل بر 18 دستگاه کانکس 3*12 متر