مجتمع پیش ساخته اداری 4.4*10 متر

مجتمع پیش ساخته اداری به ابعاد 4.4*10 متر دارای دو اتاق با درب مجزا و
یک سرویس آبدارخانه با سینک ظرفشویی و کابینت بندی مربوطه

سایر محصولات

توضیحات

مجتمع پیش ساخته اداری به ابعاد 4.4*10 متر دارای دو اتاق با درب مجزا و
یک سرویس آبدارخانه با سینک ظرفشویی و کابینت بندی مربوطه