نمای سرویس بهداشتی کانکس ویلایی

نمای سرویس بهداشتی شامل توالت، دستشویی و حمام یک خانه پیش ساخته ویلایی

توضیحات

نمای سرویس بهداشتی شامل توالت، دستشویی و حمام یک خانه پیش ساخته ویلایی