کاراوان چرخدار بصورت دومحوره 2.5*6 متر

کاراوان چرخدار عملیاتی و کنترل روم به ابعاد 2.5*6 متر بصورت چرخدار، دارای دومحور و 4 حلقه لاستیک و سیستم ترمز و مالبند گردان، با امکان نصب تجهیزات و دستگاه های صنعتی و تابلو برق مربوطه

سایر محصولات

توضیحات

کاراوان عملیاتی و کنترل روم به ابعاد 2.5*6 متر بصورت متحرک چرخدار
دارای دومحور و 4 حلقه لاستیک و سیستم ترمز و مالبند گردان
با امکان نصب تجهیزات و دستگاه های صنعتی و تابلو برق مربوطه