کانتینر استاندارد دریایی 40 فوت

کانتینر استاندارد دریایی 40 فوت جهت مصارف مختلف اعم از حمل بار، انبار، نصب دستگاه و ….
با قابلیت عایق بندی ، با اجرای پوشش های مخصوص مناسب جهت هرگونه شرایط آب و هوایی

سایر محصولات

توضیحات

کانتینر استاندارد دریایی 40 فوت جهت مصارف مختلف اعم از حمل بار، انبار، نصب دستگاه و ….
با قابلیت عایق بندی ، با اجرای پوشش های مخصوص مناسب جهت هرگونه شرایط آب و هوایی