کانتینر استاندارد 20 فوت دارای عایق بندی

کانتینر 20 فوت استاندارد بصورت چند جداره، دارای عایق بندی بین دیواره ها وسقف،با اجرای نمای داخلی طبق سفارش دارای سیستم برق کشی و روشنایی ها کامل، با اجرای کفپوش ونیلیوم، تعبیه پنجره دو جداره UPVC

سایر محصولات

توضیحات

کانتینر 20 فوت استاندارد بصورت چند جداره، دارای عایق بندی بین دیواره ها وسقف
با اجرای نمای داخلی طبق سفارش دارای سیستم برق کشی و روشنایی ها کامل
با اجرای کفپوش ونیلیوم، تعبیه پنجره دو جداره UPVC