کانکس آشپزخانه صنعتی با نصب اجاق و فر برقی

نصب اجاق گاز و فر برقی بروی کابینت و اجرای سینک ظرفشویی و
کابینت بندی های مربوطه از جنس استیل نگیرمخصوص شرایط دکل نفتی دریایی

سایر محصولات

توضیحات

نصب اجاق گاز و فر برقی بروی کابینت و اجرای سینک ظرفشویی و
کابینت بندی های مربوطه از جنس استیل نگیرمخصوص شرایط دکل نفتی دریایی