کانکس آشپزخانه صنعتی

کانکس آشپزخانه صنعتی دارای کابینت بندی استیل، میز کار، اجاق گاز و فر برقی صنعتی ، دیواره ها از ورق رنگی و کف از ورق آلومینیوم آجدار

توضیحات

کانکس آشپزخانه صنعتی دارای کابینت بندی استیل، میز کار، اجاق گاز و فر برقی صنعتی ، دیواره ها از ورق رنگی و کف از ورق آلومینیوم آجدار