کانکس اداری-مسکونی به طول 12 متر

انواع کانکس های اداری و مسکونی به طول 12 متر با نماهای رنگی و مختلف
دیواره ها و سقف از ساندویچ پانل با فوم تزریقی پلی یورتان Continues
مناسب جهت هرگونه شرایط آب و هوایی کشور

سایر محصولات

توضیحات

انواع کانکس های اداری و مسکونی به طول 12 متر با نماهای رنگی و مختلف
دیواره ها و سقف از ساندویچ پانل با فوم تزریقی پلی یورتان Continues
مناسب جهت هرگونه شرایط آب و هوایی کشور