کانکس اداری 3*12 متر دارای اتاق بندی

کانکس اداری به ابعاد 3*12 متر دارای اتاق های کارمندی و مدیریتی
دارای کمد فلزی، میز اداری و صندلی مربوطه، با تعبیه رادیاتور برقی

سایر محصولات

توضیحات

کانکس اداری به ابعاد 3*12 متر دارای اتاق های کارمندی و مدیریتی
دارای کمد فلزی، میز اداری و صندلی مربوطه، با تعبیه رادیاتور برقی