کانکس اداری 3*4 متر سالنی

کانکس اداری به ابعاد 300*400 سانتیمتر بصورت سالن
دیوراه و سقف از ساندویچ پانل پلی یورتان رنگی

سایر محصولات

توضیحات

کانکس اداری به ابعاد 300*400 سانتیمتر بصورت سالن
دیوراه و سقف از ساندویچ پانل پلی یورتان رنگی