کانکس حراست 3*3 متر کامپوزیتی

کانکس حراست و نگهبانی به ابعاد 3*3 متر بصورت سالنی با اجرای درب
و پنجره ها بصورت دوجداره و نمای بیرونی از ورق کامپوزیت رنگی

سایر محصولات

توضیحات

کانکس حراست و نگهبانی به ابعاد 3*3 متر بصورت سالنی با اجرای درب
و پنجره ها بصورت دوجداره و نمای بیرونی از ورق کامپوزیت رنگی