کانکس اداری-مسکونی سالنی 2.5*4 متر

کانکس کارگاهی-حراست به ابعاد 2.5*4 متر بصورت سالنی دارای 5 دهنه پنجره
جهت دید 360 درجه اطراف و یک درب خارجی، اجرای دیواره وسقف
از ساندویچ پانل با فوم تزریقی پلی یورتان

سایر محصولات

توضیحات

کانکس کارگاهی-حراست به ابعاد 2.5*4 متر بصورت سالنی دارای 5 دهنه پنجره
جهت دید 360 درجه اطراف و یک درب خارجی، اجرای دیواره وسقف
از ساندویچ پانل با فوم تزریقی پلی یورتان