کانکس فروشگاهی 3*12 متر

کانکس Show Room بصورت فروشگاهی به ابعاد 3*12 متر، دارای یک سالن نشیمن برای ارائه محصولات جهت میهمانان، یک اتاق مدیریت، سرویس بهداشتی و آشپزخانه، با تعبیه حفاظ جهت کلیه پنجره ها

سایر محصولات

توضیحات

کانکس Show Room بصورت فروشگاهی به ابعاد 3*12 متر، دارای یک سالن نشیمن برای ارائه محصولات جهت میهمانان، یک اتاق مدیریت، سرویس بهداشتی
و آشپزخانه، با تعبیه حفاظ جهت کلیه پنجره ها