کانکس مخابراتی تلفن عمومی بصورت چرخدار 2.5*4 متر

کاراوان چرخدار ایستگاه مخابرات به ابعاد 250*400 سانتیمتر
دارای 6 محل تعبیه تلفن عمومی بصورت سیار جهت مراکز شهری-روستایی

توضیحات

کاراوان چرخدار ایستگاه مخابرات به ابعاد 250*400 سانتیمتر
دارای 6 محل تعبیه تلفن عمومی بصورت سیار جهت مراکز شهری-روستایی