کانکس نگهبانی و حراست 2*2 متر

کانکس نگهبانی و حراست به ابعاد 2*2 متر بصورت سالن دارای یک درب خارجی
سه دهنه پنجره دوجداره، دیواره ها و سقف از ساندویچ پانل با فوم تزریقی پلی یورتان

سایر محصولات

توضیحات

کانکس نگهبانی و حراست به ابعاد 2*2 متر بصورت سالن دارای یک درب خارجی
سه دهنه پنجره دوجداره، دیواره ها و سقف از ساندویچ پانل با فوم تزریقی پلی یورتان