کانکس نگهبانی 2.5*3 متر با دید 360 درجه به اطراف

کانکس نگهبانی و حراست به ابعاد 2.5*3 متر بصورت سالن دورتادور بصورت شیشه خور با دید 360 روبه بیرون ،دیواره ها و سقف از ساندویچ پانل با فوم تزریقی پلی یورتان

سایر محصولات

توضیحات

کانکس نگهبانی و حراست به ابعاد 2.5*3 متر بصورت سالن دورتادور بصورت شیشه خور با دید 360 روبه بیرون ،دیواره ها و سقف از ساندویچ پانل با فوم تزریقی پلی یورتان