کانکس ویلایی 48 مترمربعی

کانکس ویلایی با مساحت 48 متر مربع به ابعاد 6*8 متر دارای یک فضای نشین
و یک اتاق خواب و سرویس بهداشتی توالت، دستشویی و حمام،
دارای آشپزخانه و کابینت بندی مربوطه

سایر محصولات

توضیحات

کانکس ویلایی با مساحت 48 متر مربع به ابعاد 6*8 متر دارای یک فضای نشین
و یک اتاق خواب و سرویس بهداشتی توالت، دستشویی و حمام،
دارای آشپزخانه و کابینت بندی مربوطه