کانکس 6متری مسکونی

اجرای شهرک های مسکونی با سیستم کانکس، هر دستگاه کانکس به طول 6 یا 8 متر
دارای یک اتاق و سرویس بهداشتی توالت، دستشویی و حمام و آشپزخانه
دارای عایق بندی کامل حرارتی و برودتی

سایر محصولات

توضیحات

اجرای شهرک های مسکونی با سیستم کانکس، هر دستگاه کانکس به طول 6 یا 8 متر
دارای یک اتاق و سرویس بهداشتی توالت، دستشویی و حمام و آشپزخانه
دارای عایق بندی کامل حرارتی و برودتی