کانکس 6 متری کلاس درس

کانکس مدرسه روستایی دارای یک کلاس درس بطول 6 متر
دارای امکانات میز و صندلی و تخته مدرسه

سایر محصولات

توضیحات

کانکس مدرسه روستایی دارای یک کلاس درس بطول 6 متر
دارای امکانات میز و صندلی و تخته مدرسه