کیوسک انتظامات 2.5*2 متر

کیوسک های انتظامی به ابعاد 2.5*2 متر دارای 2 دهنه پنجره و حفاظ مربوطه
نصب 5 عدد پایه برای قرارگیری در محل های مربوطه
درحال بارگیری از طرق قلاب های مخصوص در سقف

سایر محصولات

توضیحات

کیوسک های انتظامی به ابعاد 2.5*2 متر دارای 2 دهنه پنجره و حفاظ مربوطه
نصب 5 عدد پایه برای قرارگیری در محل های مربوطه
درحال بارگیری از طرق قلاب های مخصوص در سقف