کیوسک نگهبانی 2.5*2.5 متر شیشه خور

کیوسک های نگهبانی به ابعاد 2.5*2.5 متر بصورت دورتادور شیشه خور دوجداره
جهت دید 360 درجه در اطراف مناسب جهت هرگونه شرایط و اقلیم آب و هوایی

سایر محصولات

توضیحات

کیوسک های نگهبانی به ابعاد 2.5*2.5 متر بصورت دورتادور شیشه خور دوجداره
جهت دید 360 درجه در اطراف مناسب جهت هرگونه شرایط و اقلیم آب و هوایی