کیوسک نگهبانی 2*2 متر

کیوسک نگهبانی به ابعاد 2*2 متر با دید 360 درجه اطراف
با اجرای درب و پنجره ها بصورت دو جداره

سایر محصولات

توضیحات

کیوسک نگهبانی به ابعاد 2*2 متر با دید 360 درجه اطراف با اجرای درب و پنجره ها بصورت دو جداره